Hvad er DISC kombinationsanalyse


En kombineret DISC adfærdsanalyse, bygger på Marstons teorier om menneskers adfærdsmønstre, samt en motivationsanalyse som bygger på Dr. Sprangers teorier om drivkræfter.

Ledelsesredskabet består i den viden Lederen bliver bekendt med om den enkelte medarbejder, ud fra den individuelle analyser.

Som udgangspunkt træffer vi beslutninger ud fra vores egne overbevisninger om hvad det er vi ser. Ensize analyserne giver mulighed for at forholde sig til alt det vi ikke ser eller kan konkludere med det blotte øje.
Analyserne, som er dokumenteret for at give meget præcise resultater, kommer med en valideringsprocent som underbygger troværdigheden i besvarelsen.
Analyserne kan købes stykvis og inkluderer en komplet rapport, samt en opsummeret Feedback på Ansøgeren / Medarbejderen TIL virksomheden – Feedback bliver personligt udarbejdet af erfarne Certificerede konsulenter og gives skriftligt eller mundtligt inkl. konklusion, ved deltagelse eller telefonisk tilbagemelding.

Driv personaleledelse med DISC kombinationsanalyse som Ledelsesredskab
Adfærds- og motivationsanalysen et værdifuldt ledelsesredskab, for at klæde Lederen bedre på i forhold til hvilken Ledelsesstil der vil være mest effektfuld for den enkelte medarbejder. Analyserne er et stærkt redskab til kompetenceudvikling, optimering af ressourcernes fulde potentiale samt understøttende til MUS samtaler og personlige KPI’er.

Få indsigt i hvilket potentiale dine medarbejdere indeholder og styrk samarbejdet
”Teamanalysen”, tager udgangspunkt i gruppens personlige analyser som sammenholdt giver et billede af hvilke udfordringer og styrker der er i gruppen. Lederen får indsigt i Teamets potentiale og bliver i stand til at optimere arbejdsopgaver, procedurer, ansvarsområder ud fra resultatet. Analysen udarbejdes også med en konklusion på hvilke uligheder og ”opmærksomhedspunkter” som lederen bør tage stilling til.
”Klimaanalysen” er en trivselsanalyse for en større eller mindre gruppe, hvor man har mulighed for at lokalisere eventuelle brister inden for kommunikation, forventningsafstemning og generelt samarbejde inden for gruppen. ”Klimaanalysen” skaber værdi, hvis man har svært ved at definere årsagen til opståede tendenser og adfærd som kan have en negativ indflydelse for samarbejdet.

Hvorfor benytte DISC kombinationsanalyse
Har du prøvet at ansætte den forkerte? Omkostningerne kan være enorme for det som er investeret i tid og ressourcer når en medarbejder forlader virksomheden efter kort ansættelse – for slet ikke at tale om den tabte fortjeneste ved ikke at have den rette til jobbet.
Det kan være marginaler der får en medarbejder til at skifte til et nyt job – det skyldes blandt andet at der er rift om de dygtige medarbejdere eller specialister – og så er det også forholdsvis let for dem at skifte job.
Hvis man som virksomhed vil have en høj medarbejderkvalitet og bevare ancienniteten, må man også være parat til at have andre parametre i spil end lønnen for at kunne fastholde medarbejderen.
Din virksomhed sparer tid, penge og tabte ressourcer ved at arbejde med medarbejdernes kompetencer, talenter og motivationer. Ved at benytte et simpelt redskab kan vi hjælpe jer til at spare penge ved at undgå dyre fejlansættelser samt øge indtjeningen ved at optimere virksomhedens egne ressourcer. Vi skaber indsigt og giver derved muligheden for at styrke samarbejdet i organisationen og skabe bedre trivsel.

Kort sagt, så kan vi tilbyde:
Kvalitet i ALLE dine ansættelser
Muligheden for at ansætte rigtigt HVER gang
Implementering af et stærkt og enkelt ledelsesredskab

Optimal udnyttelse af dit team – kend både styrker og svagheder
Øget omsætning, når dine medarbejderes fulde potentiale udnyttes

Vores kunder
Private virksomheder, primært indenfor transportsektoren, offentlige institutioner, selvstændige coaches, salgsorganisationer samt rekrutteringsvirksomheder.

Hvem er Ensize DISC kombinationsanalyse relevant for
Ledere med medarbejderansvar, Teamledere, Rekrutteringskonsulenter, HR ansvarlige, Direktører, Økonomiansvarlige med HR funktion, Selvstændige Partnere, Salgschefer.

WIN WIN
Lave omkostninger I forhold til medarbejderomsætningshastighed
Din virksomhed fremstår professional og seriøs omkring en ansættelsesprocessen ved at benytte analyseredskaber
Analyserne skaber afklaring, sikkerhed og tryghed i ansættelsesprocessen
Lederen får mulighed for en bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer
Lederen får et stærkt redskab til bl.a. afholdelse af MUS samtaler
Tilfredse medarbejder har færre årsager til at skifte job
Højere medarbejdertilfredshed = højere produktivitet
Indsigt og forståelse for de enkelte medarbejdere vil skabe færre konflikter
Teamanalyser er et arbejdsredskab for den enkelte medarbejder i relation til andre og et vigtigt redskab til Lederen for at kunne optimere sin gruppe

Information om DISC kombinationsanalyse
Se yderligere information på www.ensize.com