Rekruttering


I C4Q skaber vi målbare resultater for din virksomhed igennem kvalitetssikring af dine ansættelser. Vi hjælper dig med at rekruttere medarbejdere indenfor spedition og shipping – fra assistent til Branch Managerniveau. Med et indgående kendskab til transport- og logistikbranchen har vi en stor viden om hvilke udfordringer der ligger i at få de rette medarbejdere ombord – og ligeledes holde på nøglepersonerne som tegner virksomheden.

I C4Q har vi valgt at vende rekruttering ” ʇǝpǝʌoɥ åq”.

Det betyder at vi uafhængigt af jobbet eller opgaven, tager udgangspunkt i vores kandidaters ønsker og forventninger til et fremtidigt job. Vores kandidater får som udgangspunkt tilbud om en karrierevejledning når vi afdækker deres kompetencer. Dette foretages inden vi udvælger hvilke typer job der herefter måtte passe til vedkommende. Dermed sikrer vi os, at vi for præsenteret kandidater, med de rette motiver for jobbet i din virksomhed. 

Formålet er at skabe en kvalitetssikring der giver mulighed for et højere anciennitet og bedre udnyttelse af medarbejderens ressourcer.

Som specialister på området ved vi at transportbranchen har gode udfordringer i, dels at finde og at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere indenfor branchen. Det kan være svært at finde tid og ressourcer til at gennemføre en krævende rekrutterings proces og resultatet er ikke altid lig med indsatsen.

Vi løser gerne rekrutterings opgaver fra A-Z, hvor vi udvælger kandidater, afholder indledende samtaler, foretager DISC analyse, indhenter referencer samt planlægger og deltager i samtalen med kandidaten i virksomhed. Kort sagt, vi gør det vi er bedst til, så du kan bruge tiden på det som du er bedst til.

Vi er der for at hjælpe dig med den bedste løsning til din virksomhed.